منو
فرصتهای زیست محیطی خراسان رضوی
شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست طبیعی استان
نقاط قوت:
·        وجود جنگلهای انبوه درختان ارس ، وجود آخرین بازمانده های جنگل های درختان پسته وحشی و پده ، وجود جنگلهای ارغوان ، وجود قیچ زارها و وجود تیپهای شاخص گیاهی شمال شرق کشور
·        وجود رودخانه های دائمی همچون هریررود ، تجن ، درونگر ، کال شور سبزوار ، کال شور گناباد ، جام رود تربت جام ، لائین کلات ، زنگلانلو، تبارک ،کشف رود و شاهرک
·        وجود دریاچه بزنگان به عنوان دریاچه طبیعی استان
·        وجود سدها و بندهای خاکی به عنوان تالاب های انسان ساخت
·        پراکنش بالغ بر 400گونه مهر ه دار اعم از پستانداران ؛پرندگان؛ خزندگان؛ ماهیها ودوزیستان(که از گونه های مهم مهره داران استان می توان به یوز پلنگ آسیایی ، پلنگ ایرانی ، قوچ و میش اوریال ،کل و بز، آهو ، جبیر ، گربه پالاس ، گربه وحشی ، کاراکال و هوبره ، قرقاول بال سفید ، زاغ بور ، کبک دری ، بالابان ، شاهین ، هما ، کرکس سیاه ، زنگوله بال ، تیهو ، کبک ، اردک بلوطی ، غاز خاکستری اشاره نمود) 
·        پراکنش متعددی از بی مهرگان
·        پراکنش گونه های گیاهی متعدد اعم از در خت درختچه بوته وگیاهان علفی
·        وجود 21منطقه چهارگانه شامل :1 پارک ملی ؛3اثر طبیعی ملی ؛2پناهگاه حیات وحش ؛15منطقه حفاظت شده ، 6 منطقه شکار ممنوع ، 8 منطقه پشتوانه ای(پیشنهادی)
·        وجود زیستگاههای گونه های حائز اهمیتی مانند یوز پلنگ ایرانی ؛پلنگ ؛جبیر؛گورخر ایرانی ؛قرقاول بال نقره ای؛زاغ بور ومیش مرغ
·        وجود مناطق حفاظت شده بکر با قابلیت توسعه اکوتوریسم در آنها
·        وجود چشم اندازهای طبیعی
فرصت ها:
·        مدیریت مراتع استان در خصوص چرای بی رویه دام
·        مدیریت جنگل های استان در خصوص قطع اشجار
·        توسعه اکوتوریسم در مناطق چهارگانه وآزاد
·        مدیریت منابع آب سطحی جهت تأمین آب
·        مدیریت و احیاء منابع آب زیرزمینی
·        حفاظت از گونه های جانوری
·        امکان مدیریت منابع آب سطحی جهت تأمین آب
·        امکان مدیریت و احیاء منابع آب زیرزمینی
·        برداشت مشترک مسئولین استان به اهمیت محیط زیست درتوسعه پایدار
 
شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست انسانی استان
نقاط قوت:
1-برخورداری ازمراکز آزمایشگاهی وتحقیقاتی
2-توانمندی درمدیریت کاهش آلاینده های هوا(درمشهد)
3-توفیق وشایستگی درارزیابی طرحها وپروژهای عمرانی ازجهت زیست محیطی
4-انجام مطالعات طرح جامع کاهش آلودگی آب شهرستانهای بزرگ
5-انجام مطالعات تکمیلی طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر مشهدواجرای آن
6- انجام مطالعات مدلسازی الایندها جهت مدیریت داده در مکانهای فاقد ایستگاه پایش
فرصتها:
1-فرصت همکاریهای جهانی ومنطقه ای باکشورهای همجوار وسازمانهای بین المللی
2-پایش واحدهای آلاینده در مرحله ساخت وبهره برداری توسط بازرسین معتمد
3-سرمایه گذاری صنایع در دستیابی به اهداف زیست محیطی
4-امکان اجرایی قانون پسماندها وایجاد کارگروه مربوطه در استان به دبیر خانگی این اداره کل
5-مکانیابی دقیق مکان دفن پسماندهای خطرناک
6-توسعه کمر بند سبز شهرها
7-امکان افزایش سرانه فضای سبز شهرها
8-امکان جانمایی مکانهای برداشت منابع در کمیسیونهای مختلف
9-افزایش تعداد آزمایشگاههای معتمد
10- تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پایدار منابع آب
11-تدوین خط مشی ملی بازیافت آب
12-حفظ و احیائ روشهای پایدار بهره برداری از منابع آب (قنوات؛آب بندان ها)
13-ارزیابی زیست محیطی پروژه های بزرگ
14-مکانیابی وجانمایی مناسب استقرار صنایع
15-پایش واحدهای آلاینده در مرحله ساخت وبهره برداری توسط بازرسین معتمد
16-سرمایه گذاری صنایع در دستیابی به اهداف زیست محیطی
17-حضور ایستگاههای سنجش آلودگی هوا درسطح شهر مشهد همچنین وجود یک دستگاه سنجش هوای آزاد سیار
18-تغییر الگوهای فضای سبز از فضای سبز افقی به عمودی مانند بام سبز و ... تلفیق الگوهای معماری با فضای سبز ( اکو معماری)
19-تشویق استفاده از انرژیها ی نو در شهر سازی بالاخص د راحداث مجتمع های مسکونی و تجاری
20- بازنگری طرحهای جامع وتفصیلی در سازمان مسکن وشهر سازی در حال حاضر
حضور قوانین ومقررات مربوطه
 
 
شناخت عوامل داخلی و محیطی استان ازمنظرمشارکت مردمی،آموزش همگانی واطلاع رسانی محیط زیست :
نقاط قوت :
1-توانمندی استان درجلب مشارکت مردمی ،جامعه مدنی ومشارکت بخشهای دولتی وغیردولتی دراشاعه فرهنگی زیست محیطی
2-وجود همکاریهای بین بخشی در انجام مراسمات زیست محیطی
3-شناخت ضرورت نهادینه سازی مشارکت مردمی دربرنامه ریزی ،تصمیم گیری ،اجرا
4- حضور کارشناسان مطلع و خلاق در مجموعه (برخی پیشنهادات درجلسات یا نظام پیشنهادات مبین این مسئله است )
5- پیشرو بودن در ارائه طرحهای نوین که دربسیاری اوقات الگویی برای دیگر استانهاست (اطلس طبیعت گردی ، کتابچه های شگفتی های آفرینش،سری کتابچه های سیمای طبیعی شهرستانهای استان ، تهیه انمیشن طنز زیست محیطی ،برنامه مستمر رادیویی «ماو محیط زیست » ، تهیه نرم افزار آیات و احادیت زیست محیطی ، سامانه ارسال اخبار زیست محیطی به صوروت پیامک ، ‌موزه تربت حیدریه ،‌کارگاه آموزشی ویژه متقاضیان اسلحه و...از آن جمله است)
6-   برگزاری نشست های ادواری با کارشناسان ، پیشکسوتان و مسئولین و فراهم سازی امکان مراودات و تبادل اطلاعات با مطلعین مباحث مربوطه
7-فعالیت اطلاع رسانی از طریق شبکه پیامهای کوتاه مخابرات
فرصت ها:
1-الزام پایداری محیط استان برای خدمات رسانی به زائران مرقدامام هشتم (ع )
2-موقعیت فرهنگی آموزشی بخش محیط زیست در ایجاد رابطه با رسانه های ملی و منطقه ای . 
3-وجود بارگاه مقدس امام رضا (ع) و حضور گردشگران و زائران در استان
4-وجود 22 تشکل زیست محیطی تا پایان برنامه چهارم
 5- فرصت استفاده از پتانسیل نفوذ روحانیون در اقشار مختلف جامعه دراعیاد و مراسمات مذهبی
 6- برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی سازمان دربخشهای مختلف
7- تدریس پاره وقت برخی کارشناسان ارشد در دانشگاه های مختلف (جهت تزریق و تنویر دانسته های زیست محیطی دانشجویان )
8- حضور نمایندگان محیط زیست در جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی
9- وجود قریب 70 رابط محیط زیست دردستگاهای اجرائی استان
10- بازدید روزانه چند صد نفر دراستان از موزه های تاریخ طبیعی فرصت مناسبی جهت آموزش هدفمند آنهاست.
11- برگزاری کارگاه های توانمند سازی شوراهای اسلامی و دهیاران
12- انعقاد تفاهم نامه با دیگر دستگاه ها ، آمورش و پرورش ، نهضت سواد آموزی و...
13- پتانسیل جمعیت جوان استان
 
 
شناخت عوامل داخلی و محیطی استان ازمنظر قوانین ومقررات ملاک عمل ،بودجه وتشکیلات موجود،منابع مالی ،منابع انسانی
نقاط قوت :
1-موفقیت نسبی دراعمال قوانین ومقررات زیست محیطی
2-وجود نیروی باتجربه وتخصص لازم در استان
3-برخورداری استان ازنیروهای دانشگاهی ومتخصص درزمینه های زیست محیطی
4-پیگیری لازم و افزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی وجاری استانی در هرسال نسبت به سال قبل
5-پیگیری ونظارت برنحوه اجرای پروژه های عمرانی در سطح استان
فرصتها
1-وجود قوانین ومقررات زیست محیطی در این زمینه
2-امکان ایجادرابطه بااساتید دانشگاه باتوجه به وجود رشته های مرتبط واستفاده از نظرات آنها
3- امکان استفاده ازاعتبارات سایردستگاهها درراستای اهداف مشترک که این اداره کل دربخش گردشگری بارایزنی لازم توانسته سالانه از فصل گردشگری اعتبارجذب ودر اجرای پروژه های عمرانی استفاده نماید
4-رایزنی واستفاده از امکانات سایردستگاهها درراستای اهداف سازمان (همانند ساختمانهای موجود سایرادارات که در مناطق تحت مدیریت می باشند)