منو
متون عمومی

تاریخچه حفاظت محیط زیست در استان خراسان رضوی          اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از سال1345 فعالیت خود را تحت عنوان اداره شکاربانی و نظارت بر صید خراسان در شهر مشهد با هدف حفظ گونه های جانوری وشناخت استعداد های طبیعی استان آغاز نمود و در ابتدا مناطقی دارای پتانسیل وجود گونه های جانوری عمده مثل قوچ و میش کل و بز و آهو در حوزه های شهرستانهای اسفراین بجنورد و درگز را شناسایی و کار حفاظت آن را آغاز نمود. بعد از سال1353 که اهداف مربوط به حفاظت محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به این سازمان واگذار گردید، نظارت خود را بر فعالیت واحدهای تولیدی به لحاظ کنترل آلودگیهای هوا و رعایت استاندارد های زیست محیطی ارائه نمود و در حال حاضر این اداره کل حفاظت ازیک پارک ملی، سه پناهگاه حیات وحش،سه اثر طبیعی ملی،بیست و یک منطقه حفاظت شده وسیزده  منطقه شکار ممنوع و چند منطقه پیشنهادی را بر عهده دارد                                                   

به طور کلی وظایف اداره کل حفاظت محیط زیست استان در چهار بخش اصلی قابل تقسیم است
  •   محیط زیست طبیعی(با هدف حفاظت از تنوع زیستی )
  • محیط زیست انسانی(با هدف پایش آلاینده ها)
  • یگان حفاظت(با هدف کنترل و کاهش تخلفات زیست محیطی )
  • روابط عمومی و آموزش(با هدف تنویر افکار عمومی)