موزه حیات وحش سمنان

                                  
استان سمنان دارای سه موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی است. این موزه­ها در محل اداره محیط زیست شهرستان های سمنان دامغان و شاهرود واقع شده اند. موزه­های تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان همانگونه که از نامشان پیداست به دو بخش تقسیم می شود، بخش اول شامل تاریخ طبیعی استان که در این بخش موزه نمونه های بارز و ارزشمندی از بقایای سیلیس شده گیاهان و جانوران دوران­های گذشته زمین که به صورت فسیل و سنگواره برجای مانده است نگهداری می شود و بخش دوم شامل تنوع زیستی استان است که در این بخش اجزا بدن پنج رده از مهره­داران استان به صورت­های مختلف از قبیل پوست، شاخ و اسکلت و جمجمه و تاکسیدرمی نگهداری می­گردد و برای استفاده علمی و معنوی بازدید کنندگان و عموم مردم در دسترس می باشد.

                                        « پوزپلنگ آسیایی نماد جانوری استان سمنان »    
 
     


                                                                                                                       
          

یوزپلنگ آسیایی از گوشتخواران و گربه سانان بزرگ جثه کشور است. زیستگاه این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض مناطق دشتی و بیابانی کشور می باشد. یوزپلنگ در حال حاضر در تعداد معدودی از مناطق کشور است و زیستگاه­ها و مناطق استان سمنان میزبان بیشترین جمعیت یوزپلنگ در میان سایر زیستگاه­های کشور می­باشند در استان سمنان سه زیستگاه یوزخیز وجود دارد.

مجموعه تحت حفاظت توران، پارک ملی کویر و پناهگاه حیات وحش خوشییلاق از زیستگاه­های برجسته استان می­باشند که بیشترین جمعیت یوز در آن مشاهده می­شود.
                                            «گون گچی نماد گیاهی استان سمنان»
   

                                                                                                                   

گونه گون گچی (Astragalus fridae Rech. f.) از جنس گون، بومی و انحصاری ایران است که رویشگاه آن اقلیم بیابانی با خاکی غنی از گچ می باشد. بر اساس طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و بر اساس گزارشات سازمان محیط زیست کشور گونه گون گچی در لیست گیاهان در معرض خطر انقراض قرار دارد.آدرس موزه حیات وحش:

موزه سمنان: میدان استاندارد، ابتدای بلوار محراب، اداره کل حفاظت محیط زیست
تلفن تماس:   6- 02333373803 داخلی 138
مسئول موزه: آقای محمد علی ادیبی


موزه شاهرود:   ابتدای جاده بسطام، بعد از شهر بازی، جنب مجتمع خدمات رفاهی دالاهو، اداره محیط زیست شهرستان شاهرود
تلفن تماس:      02332222067
مسئول موزه:   آقای محمد رضا قاسمی


موزه دامغان:    دامغان، از میدان سعدی، جنب دانشگاه آزاد اسلامی، اداره محیط زیست شهرستان دامغان.
تلفن تماس:     02335225301
مسئول موزه:   آقای علی امیدی 

بيشتر