منو
نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال استان خراسان رضویزیرپورتال استان خراسان رضوی
تاریخچه حفاظت محیط زیست درخراسان رضوی
Collapse دانستنی هادانستنی ها
مرگی دردناک برای قربانیان حشرۀ تایلندی...
همزیستی جغد و مار یک پدیده نادر و شگفت انگیز...
مشکلات محیط بانان آفریقایی
مرگی دردناک برای قربانیان حشرۀ تایلندی...
ارتباط با مدیر
لیست ارتباط با مدیر
پیگیری ارتباط با مدیر بر اساس کد پیگیری
شکایات
لیست شکایات
پیگیری شکایات بر اساس کد پیگیری
مشخصات خراسان رضوی
موزه های تاریخ طبیعی استان خراسان رضوی
اهداف و وظایف بخش محیط طبیعی
اهداف و وظایف بخش محیط زیست انسانی
اهداف و وظایف روابط عمومی و آموزش محیط زیست خراسان رضوی
فهرست پسماندهای ویژه
Collapse تنوع زیستی استان خراسان رضویتنوع زیستی استان خراسان رضوی
پستانداران استان خراسان رضوی
پرندگان استان خراسان رضوی
خزندگان
دوزیستان
پارک ملی
آثار طبیعی ملی
پناهگاه های حیات وحش
مناطق حفاظت شده
مناطق شکار ممنوع
Collapse قوانین شکار و صیدقوانین شکار و صید
آئین نامه اجرائی
گونه های مشمول قانون شکار و صید
ممنوعیت هاومحدودیت ها
بهای جانوران وحشی
قوانین و دستوالعمل ها
مناسبتهای محیط زیستی
سازمان های مردم نهاد
ارتباط با مسئولین محیط زیست استان
Collapse ضوابط  محل دفع پسماندهای عادیضوابط محل دفع پسماندهای عادی
شیوه نامه واردات و صادرات پسماندهای ویژه
شیوه نامه واردات و صادرات پسماندهای ویژه
آیین نامه شناسه گذاری پسماندها
Collapse مقابله با زباله های پلاستیکیمقابله با زباله های پلاستیکی
لیست مشاورین معتمد
مدیریت پسماند آلوده به روغن های آسکارل
شیوه نامه صادرات و واردات پسماندهای ویژه
فهرست پسماندهای مدون کشوری
فهرست مواد خطرناک و استاندارد غلظت
بانک ژن
واژه نامه
ارتباط با ما
فرصتهای زیست محیطی خراسان رضوی
تهدیدات زیست محیطی خراسان رضوی
درخواست آموزش مدارس
لیست آموزش مدارس
پیگیری آموزش مدارس
نقشه سایت
ویژگی های زیست محیطی
مناطق تحت مدیریت
معاونت فنی
معاونت آموزش و پژوهش
معاونت نظارت و پایش
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
مناطق تحت مذیریت
انتشارات
ارتباط با مدیر1
صفحه جدید استان خراسان رضوی
صفحه جدید داخلی استان خراسان رضوی
همایش ملی محیطبانان مرداد 97
صفحه جدید