منو
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 5894
تعداد بازديد کنندگان سايت: 109301767 تعداد بازديد زيرپورتال: 1105809 اين زيرپورتال امروز: 184 سایت در امروز: 6987 اين صفحه امروز: 1
متون عمومی
 
 
- دریافت شرح وظایف اداره امور اداری:
 
- دریافت شرح وظایف اداره امور مالی:
 
 دریافت شرح وظایف اداره پشتیبانی و فنی مهندسی:
 
- دریافت شرح وظایف اداره حقوقی: 
 
معرفی مسئولین حوزه معاونت  توسعه مدیریت و منابع انسانی :
علیرضا اندرواژ --معاون  توسعه مدیریت  و منابع انسانی--شماره تماس:2200-8675040-0511
علی اکبر نجفی ناوخی--ریاست اداره امور اداری-- شماره تماس:2220-8675040-0511
مهدی کابلی--ریاست اداره امور مالی-- شماره تماس:2260-8675040-0511
 علی اکبر انصاریفرد--ریاست پشتیبانی و فنی مهندسی-- شماره تماس:2290-8675040-0511
زکریا رستمیان--ریاست اداره حقوقی--  شماره تماس:2210-8675040-