آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

حدود مجاز معاینه فنی
نهمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی نهمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی در تاریخ 97/12/11 با حضور ذینفعان در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
نهمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در تاریخ 97/12/11 با هدف نهایی‌سازی حدود مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه در کشوربرگزار گردید. نهایتاً پس از اصلاح مفاد برخی مواد آئین نامه مذکور، با اتفاق اعضا مقرر گردید:
  • حدود مجاز پیشنهادی وزارت کشور برای معاینه فنی معمولی و برتر خودروهای سنگین گازسوز با تکیه بر نتایج آزمون آلایندگی این خودروها با استفاده از دستگاه 5گاز تعیین گردد.
بيشتر