اخبار دفتر
برنامه اقدام ملی ساماندهی وضعیت زیست محیطی مصب ها تدوین می شود
برنامه اقدام ملی حفاظت لاک پشتهای دریایی تدوین می شود
محیط زیست خلیج فارس را همچون نام آن پاس بداریم
  • 1397/2/10 دوشنبه محیط زیست خلیج فارس را همچون نام آن پاس بداریم
    خلیج فارس علاوه بر اهمیت جغرافیایی و راهبردی، زیستگاه انواع آبسنگ های مرجانی، لاک پشت ها، دلفین ها، نهنگ ها، علف های دریایی و جنگل های حرا است؛ اما کارشناسان انواع آلودگی ها را تهدیدی برای حیات این گونه های ارزشمند و محیط زیست این پهنه آبی می دانند.
 کاهش وسعت جنگل‌های حرا در خلیج فارس
  • 1397/2/4 سه‌شنبه کاهش وسعت جنگل‌های حرا در خلیج فارس
    مدیرکل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام کاهش وسعت جنگل‌های حرا در خلیج فارس گفت: تخریب جنگل، تغییر مسیر آب‌ها به دلیل ساخت و سازها در منطقه، قاچاق سوخت و بیماری‌ها از عوامل تهدید کننده جنگل‌های حرا بوده و متاسفانه باعث کاهش وسعت این جنگل ها بویژه در خلیج فارس شده است.
1