1398/2/9 دوشنبه

سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها