1398/10/24 سه‌شنبه
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها