\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
1-هرباریوم (Herbarium) چیست ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  1-هرباریوم (Herbarium) چیست ؟
2-رده بندی (classification) چیست؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  2-رده بندی (classification) چیست؟
3-هرباریوم موزه تاریخ طبیعی چه وظایفی را بر عهده دارد ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  3-هرباریوم موزه تاریخ طبیعی چه وظایفی را بر عهده دارد ؟
4-هرباریوم سازمان حفاظت محیط زیست در چه زمانی و در کدام دفتر رسماً راه اندازی شد ؟
5-قدمت نمونه های هرباریوم موزه تاریخ طبیعی و تعداد نمونه های موجود چیست؟
6-چگونه یک نمونه هرباریومی تهیه می شود؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  6-چگونه یک نمونه هرباریومی تهیه می شود؟
1
اخبار مرتبط