\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 2-رده بندی (classification) چیست؟
رده بندی عبارت است از ایجاد سیستمی منطقی از رتبه ها که در آن ، هر رتبه از تعدادی جاندار تشکیل شده است بطوریکه درصورت نیاز می توان به آسانی به آنها دسترسی پیدا کرد. رتبه ها عبارتند از:
         سلسه--- شاخه --- رده --- راسته --- تیره --- جنس --- گونه --- زیر گونه و یا واریته              
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط