\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 1-هرباریوم (Herbarium) چیست ؟
به مجموعه ای از نمونه های گیاهی که به نحو خاص وبا سیستم رده بندی مشخص، منظم شده   و برای مدت طولانی جهت مطالعه محافظت می شوند، اطلاق می گردد . این نمونه ها شامل: گیاهان پرس و نصب شده ، بذرها ، قطعات چوب ، دانه گرده ، اسلایدهای میکروسکوپی ، DNA های استخراج شده منجمد همچنین گلها یا میوه های حفظ شده درون مایع هستند که عموما" به همه آنها نمونه های هرباریومی گفته می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط