\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 5-قدمت نمونه های هرباریوم موزه تاریخ طبیعی و تعداد نمونه های موجود چیست؟

تا سال 1391 قدمت نمونه های هرباریوم موزه تاریخ طبیعی 52 سال می باشد. در حال حاضر تعداد 40000 نمونه گیاهی در این بخش موجود است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط