\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 8-آیا همه صدفها خوراکی هستند؟
خیر- فقط برخی از گونه های صدفهای دوکفه ای و به طور محدود برخی از شکم پایان (‌مخروطی) قابل خوردن بوده و در بعضی از نقاط جهان مصرف خوراکی دارند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط