\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 7-مرواریدچیست و چگونه تولید می شود؟
مروارید ترشحات دارای کربنات کلسیم است که انواعی از صدفهای دوکفه ای با نام اویستر برای دفع مواد زائدی (‌مانند شن) که وارد صدفشان میشود به دور آن ماده ترشح می کنند که در نهایت مروارید بوجود می آید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط