\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 10-آیا ماهی ها به خواب می روند؟
اگر خواب به معنای یک دوره استراحت به همراه بستن چشمها باشد ، از آنجا که به غیر از کوسه ها بقیه ماهیان فاقد پلک می باشند چنین حالتی در آنها دیده نمی شود. اگرچه بعضی از ماهیان اعماق اقیانوس هیچگاه از حرکت باز نمی ایستند، بسیاری از ماهیان دوره های بی حرکتی به طور منظم شبانه یا روزانه و یا به طور نامنظم دارند. بعضی روزفعال و بعضی شب فعالند. بنابراین ما نمی توانیم بگوییم که ماهی ها مانند ما می خوابند ولی اغلب ماهی ها استراحت می کنند. آنها معمولا ذهنشان را خالی می کنند. در حالت استراحت بعضی از آنها به حالت شناور در جایشان باقی می مانند، بعضی خودشان را به جایی در میان مرجان ها وصل می کنند . بعضی هم برای خود لانه می سازند. ناگفته نماند که ماهیها در هنگام استراحت ، نسبت به خطرهایی که تهدیدشان می کند هوشیارند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط