\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 4-آیا کرم های داخل میوه از خود میوه تولید می شوند؟
خیر- کرم های داخل میوه در حقیقت لارو (نوزاد) حشراتی از جمله زنبورها هستند . زنبور تخم ریز بسیار ظریف خود را در داخل میوه قرار میدهد ، بعد از تبدیل شدن تخم به لارو یا همان نوزاد حشره ، دوره نوزادی با خوردن محتویات داخل میوه سپری می شود تا نوزاد به حشره بالغ تبدیل شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط