\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 2-آیا سوسک ها همان سوسری ها هستند ؟ خیر سوسک ها متعلق به گروهی از حشرات به نام قاب بالان با 400000 گونه می باشند و سوسری ها متعلق به گروهی مجزا با بیش از 4000 گونه بوده و همه چیز خوار می باشند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط