\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 7-قدمت جمع آوری نمونه های فسیل سنگ و کانی موزه تاریخ طبیعی چه قدر میباشد ؟  نمونه های موجود از 25 الی 30 سال تاکنون صورت گرفته است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط