\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 6-قدمت نمونه های فسیل و سنگ و کانی موزه تاریخ طبیعی چه قدر میباشد ؟  در گروه زمین شناسی انواع فسیلهای مهره دار ، بی مهره ، گیاهی و ... مربوط به پالیوزوییک تا اواخر سنوزوییک دیده میشود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط