\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 5-عمده ترین وظایف بخش دیرینه شناسی چیست ؟  جمع آوری فسیلهای ارزشمند از سراسر ایران – ارایه مجموعه ای استاندارد جهت تعیین نام علمی دقیق از فسیلهای مختلف – سنگ و کانی – انجام مطالعات تکمیلی در زمینه شناسایی دقیق فسیلها نظیر مطالعات سیستماتیک
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط