\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 2-فسیل یا سنگواره چیست؟ آثار و باقیمانده جانوران و گیاهان از دورانهای دیرین زمین شناسی است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط