\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
ژنتیک چیست؟
  • 1391/7/3 دوشنبه
    ژنتیک چیست؟
زیست فناوری چیست؟
  • 1391/7/3 دوشنبه
    زیست فناوری چیست؟
بانک ژن چیست؟
  • 1391/7/3 دوشنبه
    بانک ژن چیست؟
نوع جمع آوری نمونه های موجود در بانک ژن به چه صورت می باشد؟
نحوه نگهداری نمونه های موجود در بانک ژن به چه صورت می باشد؟
1
اخبار مرتبط