توسعه با بی توجهی به ضوابط زیست محیطی مجاز نیست

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به استان قزوین عنوان داشت،

توسعه با بی توجهی به ضوابط زیست محیطی مجاز نیست

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست گفت: توسعه با بی توجهی به شرایط و ضوابط زیست محیطی مجاز نیست و نباید در مسیر تحقق این هدف، تجزیه زیستی صورت بگیرد.

به گزارش  روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حسن اکبری روز پنجشنبه در بازدید از منطقه حفاظت شده الموت غربی، با بیان آخرین وضعیت زیست محیطی محور الموت-تنکابن گفت: براساس بازدیدهای به عمل آمده در برخی از قسمت های این پروژه، کوتاهی هایی صورت گرفته، که قرار است تمهیدات لازم اتخاذ شود.

 
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست اظهار داشت: این منطقه با توجه به موقعیت رویشگاهی و تنوع گونه های جانوری به ویژه گربه سانان، ارزش و جایگاه ویژه ای در کشور دارد و بخش خاصی از ارتفاعات البرز در این قسمت قرار دارد.

اکبری افزود: تنوع جانوری و گیاهی در این منطقه بسیار مطلوب است و بخش حفاظت شده و دست نخورده ای از لحاظ آبی و پوشش گیاهان وجود دارد که باید به نحو احسن حفاظت شود.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست گفت: سیاهگوش، پلنگ، کبک دری، خرس قهوه ای و سایر گونه های جانوری از جمله گونه های کمیاب در سطح کشور هستند ولی در این منطقه زیست می کنند که اهمیت این فضا را بیشتر می کند.

اکبری اضافه کرد: به رغم اینکه شرایط خشکی در سال اخیر در کشور حاکم است ولی با توجه به حفاظت مناسب در این منطقه، رشد گونه های جانوری برجسته را شاهد بوده ایم و به طور مثال در گونه کل بز ۱۰ درصد رشد در این منطقه به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت: به میزان رشد گونه هایی مانند کل بز، وضعیت گونه های جانوری دیگر از جمله پلنگ هم در این منطقه مطلوب خواهد بود.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست امروز به منظور بازدید از منطقه حفاظت شده الموت غربی و شرقی، دریاچه اوان، موزه حیات طبیعی قزوین و دیدار با محیط بانان به استان قزوین سفر کرده است.
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها