كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
  سرپرست دفتر زیست بوم های دریایی منصوب شد
عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان منصوب شد
اعضای شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان منصوب شدند
  • 1400/10/25 شنبه اعضای شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان منصوب شدند
    در ابلاغی جداگانه آقایان نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و روانبخش شیردم رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان به عنوان اعضای شورای راهبردی توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان منصوب شد
مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست منصوب شد
سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها منصوب شد
انتصاب اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان حفاظت محیط زیست
سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان سیستان و بلوچستان منصوب شد
نماینده هیات عالی گزینش در هیات مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی منصوب شد
سرپرست مركز امور بين الملل و كنوانسيون ها منصوب شد
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی منصوب شد
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی منصوب شد
سرپرست روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
سرپرست پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدارسازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مشاور رئیس در امور مرتبط با شورای عالی محیط زیست منصوب شد
سرپرست معاونت آموزش‌ و مشارکت‌های مردمی منصوب شد
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مشاور اجرایی رییس سازمان و معاون هماهنگی امور استانها منصوب شد
 مشاور رئیس سازمان و سرپرست دفتر ریاست و امور استان‌ها منصوب شد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...