سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد درحکمی از سوی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، حسن اکبری بعنوان سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، در حکم دکتر علی سلاجقه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به حسن اکبری اینچنین آمده است:
با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی به موجب این حکم جنابعالی به سمت "سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی" منصوب می‌شوید. 
     امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به "عدالت محوری"  "روحیه انقلابی" "مردم داری" "پاکدستی و فساد ستیزی" "قانون مداری" "مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی" و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید.
     توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق آرمان¬های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

گفتنی است، حسن اکبری مدیر کلی حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی، معاون فنی و کارشناس مسئول محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد را در کارنامه خود دارد.
بيشتر