فراخوان
استقبال برنامه عمران سازمان ملل از ایده های برتر سازمان های مردم نهاد

استقبال برنامه عمران سازمان ملل از ایده های برتر سازمان های مردم نهاد

برنامه کمک های کوچک مقیاس تسهیلات محیط زیست جهانی، با هدف حمایت از جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد برای مقابله با کووید-19 برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،  برنامه کمک های کوچک مقیاس تسهیلات محیط زیست جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد در 45 کشور از جمله ایران اجرا خواهد شد و مرحله دوم فاز اول حمایت از مناطق تحت حفاظت  جوامع محلی در رابطه با کووید -۱۹ در نظر گرفته شده است .
بنا به این گزارش ، هدف این فراخوان، در درجه اول مقابله با آثار کووید-19 در جوامع محلی و آثار ثانویه آن بر حیات وحش، کشاورزی، جنگل ها و دانش سنتی و در درجه دوم، ممانعت از گسترش خارج از کنترل این بیماری در این جوامع خواهد بود.
از این رو از سازمان های مردم نهاد و تشکل های محلی  ذی صلاح دعوت می گردد که طرح پیشنهادی خود را در ارتباط با همه گیری کووید-19 در مناطق تحت حفاظت جوامع محلی متناسب با موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی این مناطق و برنامه های ملی پاسخ به همه گیری (کووید19)  9 شهریور ماه سال جاری ارایه نمایند. حداکثر اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح پیشنهادی 20 هزار دلار و بازه زمان اجرای طرح 18 ماه است.
این گزارش می افزاید، محورهای پیشنهادی  فراخوان شامل نظام های تولید غذا: کشاورزی بوم شناختی و جنگل –زراعی، استفاده پایدار و مدیریت بهینه از حیات وحش، پیشگیری از زئونوز( بیماری مشترک دام و انسان) وهمه گیری آتی، انتقال دانش سنتی پزشکی، استفاده از دانش سنتی، مدیریت و مهار حریق، رویکردهای اقتصاد چرخشی محلی، توان افزايی و ظرفيت سازی/ مهارت افزایی جوامع محلی واطلاع رسانی و تبادل تجربیات از طریق روشهای متناسب با فرهنگ است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اینجا را مشاهده کنید.

فراخوان یک

فراخوان دو

فراخوان سه

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر