نصب دوربین های تله ای در جزیره کبودان به منظور ثبت رفتار پلنگ

نصب دوربین های تله ای در جزیره کبودان به منظور ثبت رفتار پلنگ

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت:با حضور کارشناسان دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست چند دستگاه دوربین تله ای در جزیره کبودان نصب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، امید یوسفیدر این باره گفت:در این برنامه ابتدا با بررسی های میدانی مسیر های تردد گونه شناسایی و نهایتا در مسیر های احتمالی تردد آن دوربین تله ای نصب شد .

 وی اظهار کرد: هدف اصلی از نصب دوربین ها، ثبت رفتار پلنگ موجود در جزیره کبودان خصوصا شناسایی رژیم غذایی و محل های تردد آن و همچنین میزان سلامت آن است.

یوسفی افزود: تنها پلنگ موجود در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه از سه سال قبل وارد جزایر شده و از آن زمان به بعد بین جزایر اشک، اسپیر ، آرزو و کبوان تردد می کند و باتوجه به بررسی های انجام‌ شده پلنگ ساکن در جزیره کبودان از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار است.
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها