ورود اطلاعات جهت جذب خبرنگار افتخاری
نام نام خانوادگی
سال تولد محل تولد
نام پدر * کد ملی
وضعیت تاهل
نشانی محل کار نشانی محل سکونت
تلفن تلفن همراه
عکس آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلات
لطفا سوابق شغلی مربوط به فعالیت خبرنگاری خود را مر
سوابق آموزشی خبرنگاری مربوط به خود را مرقوم نمایید
 
امتیاز دهی
 
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::