كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرصتهای زیست محیطی
فرصت‌ها کلیه عوامل بالقوه و بالفعل و ظرفیت‌های استان هستند که در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار استان به کار می‌روند. این عوامل مواردی را شامل می‌شوند که امکان تأثیرگذاری مستقیم مدیریت کل استان بر آنها وجود دارد و نیز خارج از استان و خارج از اختیار مدیریت استانی است؛ یعنی عواملی که مستقیماً در حیطه وظایف مدیر کل استانی قرار نمی‌گیرد و نیز عواملی که در حوزه وظایف دیگر دستگاه‌های اجرایی استان قرار می‌گیرند.
 
فرصت های فرا روی توسعه زیست محیطی از منظر محیط زیست انسانی
ـ امکان کاهش بار آلودگی رودخانه های مهم استان و حفظ تعادل اکولوژیکی آنها با اجرای صحیح برنامه کاهش آلودگی رودخانه های مهم استان و برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب از رودخانه ها.
ـ امکان ایجاد دفاتر محیط زیست در واحدهای بزرگ صنعتی استان در راستای پایش مستمر و برقراری ارتباط ارگانیک بین صنعت و محیط زیست.
ـ فراهم شدن بستر لازم برای راه اندازی ایستگاه های تحقیقات زیست محیطی در هر یک از شهرستانهای استان.
ـ برنامه ریزی جهت تجهیز ایستگاه های سنجش گرد و غبار و آلودگی هوای محیط در استان.
ـ امکان تقویت سیاست اشتغال زایی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش اثرات منفی بیکاری بر روی محیط زیست.
ـ امکان ایجاد بانک اطلاعات زیست محیطی و راه اندازی شبکه اطلاع رسانی و پایگاه اینترنتی در این خصوص.
ـ امکان برنامه‌ریزی جهت احداث نواحی صنعتی شهری و روستایی توسط بخش خصوصی و انتقال کارگاه ها و صنایع واقع شده در محدوده شهرهای استان به اینگونه مناطق به عنوان یکی از عوامل ساماندهی همراه با اشتغالزایی.
ـ قابلیت اجرای طرح کمربند سبز شهری ایلام جهت جلوگیری از توسعه بی رویه و خطی شهر.
ـ امکان برنامه‌ریزی جهت تجهیز شهرک های صنعتی به سیستم تصفیه فاضلاب با هدف حفظ اکوسیستم های طبیعی منطقه و سلامت و بهداشت عمومی.
ـ قابلیت استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی استان.
ـ قابلیت بهره برداری از سیستم جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه مربوطه در شهر ایلام و مراکز دیگر شهرستانها.
ـ امکان حل شدن معضل بیکاری با بهره‌برداری از واحدهای صنعتی بزرگ که متناسب و هماهنگ با محیط زیست احداث گردیده‌اند همانند پالایشگاه گاز، پتروشیمی و ... .
ـ امکان تبدیل بخش وسیعی از اراضی دیم استان به کشت آبی با بهره برداری از سدهای عظیم در دست اجرا.
ـ قابلیت بهره بردای از صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به وجود اراضی مستعد برای این منظور.
ـ امکان ایجاد واحدهای بازیافت و کمپوست زباله و مواد زائد جامد شهری در ایلام.
ـ قابلیت توسعه آزمایشگاه های معتمد در سطح استان.
ـ صرفه جویی در مصرف منابع انرژی، آب، کاغذ، مواد زائد با اجرایی شدن برنامه دولت سبز و رعایت الگوی مصرف در سطح استان.
ـ امکان برنامه ریزی جهت زیباسازی و ساماندهی کلیه ورودی های شهری استان.
- امکان اجرای سیستم پایش لحظه ای(Online) در واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس.
ـ بوجودآمدن فرصت مناسب جهت جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه بخصوص ساخت و سازهای حاشیه جاده ها و تخریب کننده چشم اندازها و جاذبه های زیست محیطی استان.
ـ قابلیت استان در خصوص برنامه‌ریزی جهت حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف صنعتی، خدماتی در راستای جلب سرمایه گذاران خارجی و تولید شغل و اشتغال زایی و کمک به اقتصاد منطقه و وضع معیشتی مردم به منظور کاهش تخریب محیط زیست و افزایش سلامت و بهداشت عمومی.
 
 فرصت‌های فراروی توسعه زیست محیطی استان از منظر محیط ‌زیست طبیعی
ـ وجود آثار طبیعی زیبا از قبیل جنگل، مرتع، رودخانه، غارهای طبیعی و ... که می تواند استان را به عنوان قطب گردشگری و توسعه اکوتوریسم در کشور و منطقه معرفی نماید.
ـ علاقه مندی عمومی در استان برای حفاظت از منابع طبیعی و امکان مشارکت آنها در مدیریت و حفاظت مناطق.
ـ امکان ایجاد موزه‌های تاریخ طبیعی استان با وجود تنوع اقلیم، گونه های جانوری و گیاهی و آثار و چشم اندازهای طبیعی زیبا در استان.
ـ امکان ایجاد باغ های بوتانیک با هدف احیاء و تکثیر گونه های گیاهی اندمیک در مناطق حفاظت شده استان.
ـ قابلیت تأسیس مرکز گیاه شناسی و هرباریوم استان با هدف شناسایی گونه های با ارزش و نادر واقع در زون میانی زاگرس.
ـ قابلیت اعلام حفاظت برخی از مناطق دارای پتانسیل و ارزشهای طبیعی.
 
- وجود تجهیزات و امکانات رایانه ای لازم در جهت تسریع امور.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831