كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ویژگیهای زیست محیطی
ویژگیهای محیط زیستی استان ایلام
 استان ایلام در منطقه ای کوهستانی در حاشیه جنوب غربی سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است. قسمت زیادی از مساحت استان را مناطق کوهستانی و یا تپه ماهور تشکیل می دهد که با شیب تندی به دشت های کم ارتفاع منتهی می گردند. رشته کوههای مرتفع و موازی کبیرکوه بطول 160 کیلومتر از شمال غربی تا جنوب شرقی استان را در بر گرفته و قسمتی از مناطق غربی و شمال غربی ایلام را از قسمت های دیگر مجزا می نماید. بلندترین ارتفاع کبیرکوه به نام قله کان سیفی (ورزرین) با ارتفاع 3160 متر از سطح دریا می باشد. از نظر شرایط اقلیمی جزء مناطق گرمسیری محسوب می شود ولی بعلت وجود ارتفاعات و اختلاف درجه حرارت و بارندگی در بخش های شمالی، جنوبی و غربی آن می توان از نظر اقلیمی، مناطق سه گانه سردسیری، گرمسیری و معتدل را در این استان مشاهده کرد. مناطق کوهستانی شمال و شمال غربی استان نسبتاً سردسیر و دارای زمستان طولانی بوده و حداقل درجه حرارت در زمستان در این مناطق به 15 درجه زیر صفر می رسد و میزان بارندگی در آن به بیش از 500 میلیمتر در سال بالغ می گردد. درجه حرارت در مناطق میانی تا 15 درجه زیر صفر و حداکثر در تابستان در نقاط جنوبی تا بیش از 40 درجه بالای صفر می رسد. میزان بارندگی در این مناطق از 250 تا 400 میلیمتر در نوسان می باشد.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831