اخبار
1396/2/2 شنبه
نابودی بیش از نصف آب سطح برخی نقاط جهان از سال 1980 تا کنون
در حال حاضر نسبت به سه دهه گذشته، بیشتر سطح کره زمین از آب مایع پوشیده شده, اما تصاویر ماهواره ای نشان می دهد آب سطح قاره آمریکا و استرالیا کمتر شده و برخی از کشورهای آسیای مرکزی و خاور میانه بیش از نیمی از آب های سطحی خود را از دست داده اند.
 ترجمه روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ،با اینکه این تغییرات عمدتا نتیجه فعالیت هایی مانند آبیاری نادرست و سد سازی بدون کارشناسی است، اما تغییرات اقلیمی نیز در این اتفاق نقش دارند.

مطالعات قبلی آب های سطحی کره زمین به برآوردهای میزان آب در هر کشور متکی بود. ارزیابی دقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای دشوار است، چرا که عمق، محتوا و موارد دیگر در این تصاویر نشان داده نمی شوند.

حالا ژان فرانسوا پکل و همکارانش در مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا، با استفاده از هوش مصنوعی موفق به تجزیه و تحلیل کل آرشیو این تصاویر که شامل سه میلیون تصویر ماهواره ای از 1984 به بعد است، شده و توانسته اند نقشه آب های سطحی جهانی را با وضوح تا 30 متر عمق اندازه بگیرند.

اولین تصویر نشان می دهد چگونه سطح آب در حال تغییر است.


به طور کلی، مناطق پوشیده از آب حدود 3 درصد افزایش یافته اند. مساحت 184،000 کیلومتر مربع سطح پوشیده شده از آب از سال 1980 تشکیل شده و 29،000  کیلومتر مربع دیگر نیز به صورت فصلی با آب پوشیده می شوند.

بسیاری از آب های سطحی جدید نتیجه ساخت و ساز سد، اما دریاچه های ایجاد شده در نقاطی مانند فلات تبت، از ذوب شدن برف و یخچال های طبیعی در هیمالیا سرچشمه می گیرند.


تقریبا 52 درصد از آب های سطحی دائمی کل سیاره زمین در آمریکای شمالی واقع است، با اینکه تنها کمتر از 5 درصد جمعیت جهان در این منطقه زندگی می کنند.

در مقابل، تنها 9 درصد از آب های سطحی دائمی در آسیا است. آسیا خانه 60 درصد از جمعیت جهان است.


پکل گفت: "مجموعه داده های ما قطعا نباید به عنوان نقشه پیشگیری خطر درگیری بر سر آب تفسیر شود، اما اگر به درستی از آن استفاده شود می تواند حداقل برای شناسایی سایت های بالقوه که در آن ها تنش بر سر منابع میان مرزی است، استفاده شود."

منبع: https://www.newscientist.com/article/2115509-half-surface-water-in-some-countries

1 رود ینی‌سئی - مناطقی که دائما پر از آب است به رنگ آبی دیده می شوند. مناطقی که آب در آن کمتر یافت می شود به رنگ صورتی نشان داده می شوند.
2 شبه جزیره سر پرنده در غرب پاپوا - مناطقی که دائما پر از آب است به رنگ آبی دیده می شوند. مناطقی که آب در آن کمتر یافت می شود به رنگ صورتی نشان داده می شوند.
3 دریاچه پیانگ چین - مناطقی که دائما پر از آب است به رنگ آبی دیده می شوند. مناطقی که آب در آن کمتر یافت می شود به رنگ صورتی نشان داده می شوند.
 

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir