English
آیکون منو
           راهنما خدمت                                کلیات مرتبط با طراحی باغ وحش:

برای احداث یک باغ وحش آموزشی، تفریحی و تحقیقاتی علاوه بر رعایت اصول ساخت آن باید به خصوصیات تک تک گونه ها آشنا بود. رفتارشناسی جانوران در باغهای وحش امروزه به صورت یک اصل کلی در آمده است و آنهایی به موفقیت رسیده‌اند که توانسته باشند شرایط زیست هر یک از گونه ها را به صورت طبیعی بازسازی کرده و نیازهای بوم‌شناسی آنان را دقیقاً رعایت نموده باشند. ناگفته نماند که هر باغ وحش برای نیل به موفقیت علاوه بروجودمسئول فنی وکارگران خبره، نیاز به کارشناس مجرب برای هر یک از راسته ‌های جانوری دارد. بهرحال اصول ذیل بایدمورد توجه قرار گیرند:
·   استفاده از خندق‌های محافظتی به جای نرده، توری و یا هر مانع دیگر (نظیر شیشه)  تا حد امکان. این امر باعث خواهد شد تا بیننده هر چه بیشتر خود را نزدیک به حیوان حس کند، در نتیجه ناخودآگاه به حیوان علاقه پیدا کرده و در نهایت برانگیختن حس حیوان دوستی که یکی از اهداف باغ وحش است برآورده خواهد شد. همچنین به کار بردن شیشه (عموماً برای پرندگان) صحیح نیست. چرا که بیننده احساس دیدن مستقیم حیوان را بدون شنیدن صدای این جانوران نخواهد یافت.البته با اینکه به کار بردن نرده و توری (مانع دید) و شیشه (مانع صدا) باعث ناراحتی بازدید کنندگان خواهد ·   رعایت فاصله دیداز اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بیننده از لحاظ روانی سعی دارد هر چه بیشتر به محل نگهداری حیوان نزدیک شود تا بهتر قادر باشد جانور مورد نظر را مورد بازدید قرار دهد. از نظر امنیتی فاصله بازدید کننده از دیوار محل نگهداری حیوانات چیزی حدود 5/0 متر منطقی به نظر می رسدکه برای حفظ این فاصله می توان ازگیاهان پایه کوتاه ویا نرده استفاده نمود. از طرف دیگرمحل نگهداری گونه ها نباید آنقدر وسیع باشد تا جانور از بیننده فاصله بگیرد و قابل تشخیص نباشد. در صورت اجبار به ساخت چنین فضاهایی (مثلاًساخت دریاچه برای پرندگان آبزی) می توان برای مشاهده پرندگان از تلسکوپهایی با پایه ثابت استفاده نمود.
·   جلوگیری از ایجاد مانع دید بین بازدید کنندگان و محل نگهداری حیوانات.زیرا وجود مانع دید موجب آزار روانی بازدید کنندگان خواهد شد.
·        استفاده از پوشش گیاهی محل اصلی زیست گونه و رعایت مورفولوژی زمین.
·   رعایت فضای کافی برای هر راس به منظور جلوگیری از استرس (فشار روانی) و رفتارهای استرئوتایپ ، بطوریکه این پدیده در هنگام فصل مستی جنسی به اوج خود می رسد.
·        بکار بردن نسبت جنسی مناسب با در نظرگرفتن زیست شناسی حیوان.
·        رعایت تراکم در واحد سطح. این عمل نیز بر اساس یافته های زیست شناختی حیوان صورت می گیرد.
·   قرار دادن موانع کوچک در محوطه نگهداری حیوانات به منظور استراحت حیوان بدور از دید بازدیدکنندگان. این موانع باید کمتر از تعداد کل حیوانات بوده تا بینندگان قادر باشند حداقل چند حیوان را در محل مشاهده کنند.
·   اطلاع رسانی مربوط به هر گونه بوسیله نصب تابلوهای رنگی و تصویری که اطلاعاتی از قبیل نام حیوان، محل زیست (قاره، زیستگاه، بومشناسی و ....) نوع غذا، عادات مخصوص و ... را در اختیار بازدید کنندگان قرارمی دهد.
·   بکار بردن مصالح طبیعی مانند نرده های چوبی، آلاچیق های پوشالی، آغل و آبشخور با نمای سنگی ، صخره ای و ساخت تپه های مصنوعی به شکل صخره (بخصوص برای علفخواران وحشی) ، برکه ،آبگیر و.... همچنین استفاده از رنگهای متناسب با محیط.
·   تنظیم زمان غذادهی به حیوانات درحضور بازدیدکنندگان برای به حداقل رساندن تغذیه جانوران توسط بازدیدکنندگان با غذاهای نامناسب.
در هر صورت نکات فوق، موارد کلی است که باید در طراحی و مدیریت باغ وحش در نظر گرفت. مطالب فوق و ویژگیهای اختصاصی هر گونه در جای خودکمک به مدیریت بهتر، نشاط و شادابی جانوران و در نهایت جلب بازدیدکنندگان بیشتر خواهد نمود.