آیکون منو
ارتباط با ما
دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست هر هفته پاسخگوی درخواست ها و شکایت های مردمی است
به منظور تسریع در پاسخگویی به درخواست ها و شکایاتهای مردمی، سازمان حفاظت محیط زیست هر هفته پاسخگوی متقاضیان است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام) دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اهداف سازمانی و تکریم ارباب رجوع و همچنین تسریع در پاسخگویی به درخواست ها و شکایات هر هفته روزهای سه شنبه از ساعت 8 الی 9:30 صبح در واحد رسیدگی به شکایات (میز خدمت) واقع در دفتر مذکور با حضور روسای گروه دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  آماده پاسخگویی به عموم می باشد.
 

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *