انتصاب سرپرست مركز امور بين الملل و كنوانسيون ها سازمان حفاظت محیط زیست
مقدسی مشاور رياست در امور بين الملل سازمان حفاظت محیط زیست شد
سرپرست اداره کل پشتیبانی، فنی و مهندسی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مسئول هماهنگی امور ایثارگران سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر منصوب شد
بيشتر
تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی