آیکون منو
معرفی دفتر
شرح وظایف دفتر
ماموریت های دفتر

ژیلا مهدی آقایی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ساره گل محمدی

رییس گروه دفتر مشارکتهای مردمی

88241615-داخلی 1615

رعنا محمدی

کارشناس تشکل ها

88241061-داخلی 1061

صابره زیرک

"        تشکل ها

88241049-داخلی 1049

محمد صدقی

"        تشکل ها

88241049-داخلی 1049

پریوش کاکاوند

کارشناس جلب مشارکت های مردمی

88241305-داخلی 1305

پروانه ایوانکی

"                "                  "

88241474-داخلی 1474

فرید خلجی علیایی

"                "                   "

88241025-داخلی 1025

سولماز اعتمادزاده

"                "                   "

88241025-داخلی 1025

مجتبی کمالو

مسئول دفتر مشارکت های مردمی

88241728-داخلی 1728


 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *