سرپرست روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
سرپرست پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدارسازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مشاور رئیس در امور مرتبط با شورای عالی محیط زیست منصوب شد
سرپرست معاونت آموزش‌ و مشارکت‌های مردمی منصوب شد
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها