عضو شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مدیر کل جدید محیط زیست اردبیل منصوب شد
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
رئیس شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مديركل دفتر حفاظت و احیای تالابها منصوب شد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید