اخبار دفتر

برنامه چهل و سومین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با اختصاص به موضوع نقش بازیافت در مدیریت پسماند در نظام برچسب گذاری زیست محیطی بر اساس استاندارد 14024ISO ، روز دوشنبه 14 مردادماه از ساعت 9 در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.

1398/5/13 يكشنبه
.
پایان آزمون عملی استخدامی محیط بانی / بزودی 300 محیط بان به یگان حفاظت محیط زیست کشور اضافه می‌شوند

بر اساس آزمون استخدامی سال 1398 محیط بانی سازمان حفاظت محیط زیست، تعداد 650 نفر از متقاضیان شغل محیط بانی برای انجام مصاحبه و تست های پزشکی، ورزشی، روانشناسی و تخصصی، خود را به مرکز تربیت محیط بان واقع در محدوده میدان استاندارد شهر کرج معرفی کرده اند.

1398/5/13 يكشنبه
.
لزوم کاهش تولید پسماند موضوع چهل و دومین برنامه زنگ آموزش کارکنان سازمان

برنامه چهل و دومین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با اختصاص به موضوع لزوم کاهش تولید پسماند، روز دوشنبه 31 تیرماه از ساعت 9 در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.

1398/5/13 يكشنبه
.
تحول سازمانی، الزامات و چالش ها موضوع چهل و یکمین برنامه زنگ آموزش کارکنان سازمان

برنامه چهل و یکمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با اختصاص به موضوع تحول سازمانی، الزامات و چالش ها، روز دوشنبه 17 تیرماه از ساعت 9 در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.

1398/5/13 يكشنبه
بيشتر

آموزش و فرهنگ سازی

اطلاعیه ها

بيشتر

اقدامات و برنامه ها

بيشتر

دستورالعمل ها

لینک ها

استاندارد ها