\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 بانک ژن چیست؟
از بین رفتن منابع ژنتیکی و ذخایر توارثی را فرسایش ژنتیکی می گویند.
 عوامل فرسایش ژنتیکی :
1)      استفاده از ارقام پرمحصول اصلاح شده به جای ارقام بومی
2)      استفاده از روش مدرن زراعی
3)      مبارزه با اجداد وحشی گیاهی و علف های هرز
4)      تبدیل محیط های دست نخورده در طبیعت به مزارع و چراگاه ها
5)      رشد شهرها، احداث جاده ها و مجتمع های صنعتی
برای مقابله با فرسایش ژنتیکی و از بین رفتن ذخایر توارثی باید آنها را جمع آوری و نگه داری و ارزیابی نمود. محیط های مصنوعی تحت عنوان بانک ژن ( gene bank ) برای این کار در نظر گرفته شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط