\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 نوع جمع آوری نمونه های موجود در بانک ژن به چه صورت می باشد؟
نمونه های جانوری در قالب خون، بافت، سرگین، پرو پوست می باشد و نمونه های گیاهی در قالب بذر جمع آوری می شود
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط