\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 نحوه نگهداری نمونه های موجود در بانک ژن به چه صورت می باشد؟
نمونه های جانوری: بسته به نوع نمونه متفاوت می باشد. نمونه های خون در فریزر، نمونه های بافت و سرگین و پوست در الکل مطلق و نمونه پر در کنار سیلیکاژن نگهداری می شود.
 نمونه های گیاهی: بذرها در فریزرهای 80- نگهداری می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط