\
آیکون منو

اخبار دفتر

21

23

22
نشست مدیر کل دفترموزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با دو تن از فسیل شناسان موزه تاریخ طبیعی برلین و دانشگاه آزاد اصفهان در تاریخ 28/1/97 جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی، معاون دفتر و گروه دیرینه شناسی  با آقای دکتر واچیک هایراپطیان و آقای پروفسور الیور هامپ  از موزه برلین آلمان  در محل دفتر موزه برگزار شد.

در تاریخ 28/1/97 جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی، معاون دفتر و گروه دیرینه شناسی  با آقای دکتر واچیک هایراپطیان و آقای پروفسور الیور هامپ  از موزه برلین آلمان  در محل دفتر موزه برگزار شد.

در این جلسه همکاری مشترک علمی در زمینه استخراج و مطالعه فسیل های مهره داران دریایی با تاکید بر  فسیل جمجمه نهنگ  و گاوهای دریایی  مورد بحث قرار گرفت.

 با توجه به مطالعات اولیه فسیلهای یاد شده سنی حدود 7 میلیون سال قبل  دارند.

افتخاری انجام این پروژه مطالعاتی را از اولویتهای دفتر موزه  برشمرد .   در ادامه  جلسه،  عقد تفاهم نامه بین موزه های تاریخ طبیعی برلین و دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی به منظور مطالعات در زمینه های مختلف  علمی- پژوهشی و تبادل نمونه ها در چهارچوب قوانین و مقررات موجود ، در ارتباط با گیاهان، جانوران و فسیلها  بررسی گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر