سامانه 1540؛ پل ارتباطی مردم با سازمان حفاظت محیط زیست

سامانه 1540؛ پل ارتباطی مردم با سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست توسط سامانه ارتباط مردمی 1540 آماده دریافت شکایات و گزارشات زیست محیطی مردم بصورت شبانه روزی در ادارات حفاظت محیط زیست در سراسر کشور است. این سامانه (1540) برای پیگیری شکایات و گزارشات مردمی و ثبت حوادث زیست محیطی طراحی شده تا سازمان بتواند بصورت آنلاین به شکایات و گزارشات مردمی دسترسی داشته باشد.
نسخه قابل چاپ
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها